Apie mus

Unikalios istorijos žyme paženklinti “Ba?konys” per vis? savo spalving? gyvavimo istorij? - nuo XIX amžiuje ?kurto dvaro iki ši? dien? patyr? daug metamorfozi? ir išgyveno daug ?vairi? istorijos tarpsni?. Restoranas ir konferencij? centras ?sik?r?s pa?ioje Lietuvos širdyje tarp Vilniaus ir Kauno. Atvyk? gal?site m?gautis Ba?koni? dvaro parko auros ir atpalaiduojan?ios nat?ralios gamtos prieglobs?io atmosfera. Skaniai papietav? restorane galite leistis ? lengv? ir maloniai ak? džiuginan?i? mini kelion? aplink dvaro tvenkin?, pamatyti bebr? „darb? aikšteles“,  steb?ti kaip šeriami didžiuliai tvenkinio karpiai, pasiklausyti Lietuvos mišk? ?vairi? paukš?i? giesmi?, paganyti ak? po vidurio Lietuvos lauk? tolumas....

Restoranas ir konferencij? centras ,,Ba?konys”, skirtas ne tik verslui, bet ir laisvalaikiui. Vienu metu turime galimyb? surengti konferencij? 270 dalyvi?, banket? iki 150 žmoni?, bei viešbutyje apgyvendinti iki 78 sve?i?. Visi kambariai su nuostabiu vaizdu ? ežer? arba mišk?.

?ženkite ? vid? ir J?s rasite puik? sveikatingumo centr?, kuriame galite paplaukioti baseine, atsipalaiduoti saunoje ir garin?je pirtyje. Jei J?s nor?site pails?ti kelet? dien?, mes Jums galime pasi?lyti ?vairios klas?s ir patogumo viešbu?io kambarius, subtil? restorano meniu pasirinkim?, kur? Jums pateiks restorano gero maisto tradicijomis pasižyminti virtuv?, o vyn? gurmanai vyno r?syje bus nustebinti gausiu vyn? pasirinkimu iš viso pasaulio.